header

Om oss

Här kan du läsa om vår filosofi och kompetens.

Ett helhetsperspektiv

Vare sig vårt mål är att bibehålla en valp i balans eller lösa en vuxens hunds frustration är vårt perspektiv alltid holistiskt. För att få en harmonisk och därmed formbar hund kan just det behövas. Hunden som helhet bör förstås innan man försöker förändra ett beteende ofta är ett symptom. Kropp, sinne och själ samverkar. Hela tiden. Därför är insikter i kost, hormonell status, flockliv, motion, aktivering, fysisk hälsa med mera avgörande. En hund i obalans kan inte bete sig som vi önskar. Först behöver välmående och harmoni råda. Vi hjälper er dit.
 

Vetenskap framför tycke och tänk

Träningsmetoderna vi använder är baserade på beprövade metoder och vetenskaplig forskningen. Därutöver utgår vi alltid från hundindividen vi har framför oss. Vem din hund är, är nyckeln till varför han gör som han gör, därför är det vårt fokus.
Vi utgår ifrån kunskap om:
- Hundens naturliga beteenden för att förstå dem
- Deras behov för att tillgodose och harmonisera
- Deras önskningar för att hitta motivation till samspel
- Deras kommunikationsmedel för att göra oss förstådda och förstå

Det finns lika många träningssätt som det finns hundar. Samma momentträning eller beteende problem kan lösas på flera sätt beroende på ras och bakomliggande orsakerna. Därför kommer inte allmänna råd hjälpa alla hundar, individförståelse och anpassad träning därefter är nyckeln.

 

Positiv förstärkning

Positiv förstärkning är vår anda. Vi lotsar fram det önskvärda beteendet och belönar det hellre än att ge oönskade beteenden onödig uppmärksamhet. Konfrontativa och aversiva metoder hör det förgångna till. Samarbete, gemensamt ledarskap och kommunikation är istället ryggraden i allt vi gör då vetenskapen styrker effektiviteten i det. Hundar är inte mer komplicerade än att de lyssnar till förhållningssätt som är naturliga för deras art. Vår träning är tydlig och enkel för både dig och din hund. Hos oss lär du dig förstå arten och rasen på djupet och hur du kommunicera på ett förståeligt sätt och rusta din hund för vår värld.

Jag hjälper dig gärna med stora som små problem! Kloklippning, utfall i koppel, ensamhetproblem, oönskat skällande,  rädsla för fyrverkerier, dragande i koppel, olovlig jakt
med mera.