header

I samarbete med

upplägg

Tio fysiska helgträffar fredag (eftermiddag), lördag-söndag (heldagar).
   Åtta träffar i Stockholm, en i Småland och en i Jämtland

Studie-grupp med månatliga video-konferenser där era pågående fall  
  diskuteras

Handledning via mail-/video-/telefonsamtal med din personliga mentor

Studiematerial och kurslitteratur (räkna med tilläggskostnader för
   böcker/facklitteratur)

Ca 200 undervisningstimmar varav 100 timmar praktik, samt cirka 120 timmar  
   förväntat hemarbete.


Dina lärare
Kursplanen
Tidskrav och examination

"Utbildningen för dig som vill åt
extraordinär expertis och vetenskap i samspel
med välbeprövande läkekonster."

KURSPLAN

Introduktion
Teambuilding
Personlig utveckling
PBL och studieteknik
Din yrkesroll och professionalism
Hundars känsloliv och problembeteenden
Etologi; språk och beteende ur ett hundpsykologiskt perspektiv
 
Kropp och själ
Sjukdom/smärta/stress
Rörelseanalys
Kroppskännedom och beröringsmetoder
Avreaktioner: 5 grund övningarna med mera
Stressdämpande och frigörande massage
Holistiskt hundperspektiv
Psyko-neuroendokrinologi
Näringslära och kost
Soul nutrition för hund

Aggression
Utfall i koppel
Aggression mot flockmedlemmar
(människor, hundar, andra djur)
Aggression mot främmande
(människor, hundar, andra djur)
Oprovocerade attacker
Sjukdoms/smärtinducerad aggressionsproblem
Rage
Osämja inom flocken
Behandlingsmetoder

Ångest & rädsla
Nervositet och ängslan
Ångest, fobier och panisk rädsla
Inlärd hjälplöshet och överslagshandlingar
Känslokarta
Separationsångest, ensamhetsproblem
Ljudrädsla (åska, skott med mera)
Veterinärskräck/rädsla för samtliga hundtjänstemän samt problematik vid skötsel/vård i hemmet
Behandlingsmetoder
 
Chock & trauma

Akut chockbehandling
Efterchocksbehandling
Posttraumatisk stressyndrom
Psykosomatik
Traumabearbetning

Fördjupad kunskap
Flockhantering
Inlärningspsykologi
- Belöningssystem och störningsanalys
- Fallgropar med belöningsbaserad träning
- ”Do as I do” som rehabiliteringsinsats
Avel och uppväxtens påverkan: valputveckling, genetik, prenatal och neonatala verkan
Prägling, socialisering, miljöträning
Näringslära och kostens påverkan på beteende och mående
Raskunskap med inriktning problembeteenden och åtgärder
Frivillig hantering, start- och stoppknappsbeteenden

Under-/fel-/överstimulering
Stress och hormoner
Stresskartläggning och detox
12 stegs programmet
Arbete/aktivering
Individanpassad berikning och vardagsaktivering i rehabiliterande syfte
 
Människan

Antrozoologi och flockliv

Humanpsykologi
Coaching och handledning
Utredningsmetodik och kvalitativa samtal
Behandlingsplaner och skriftlig kommunikation
Framställning av behandlingsplaner
Kronologi
Uppföljning och utvärdering av åtgärder
 
Övrigt
Din hund som kollega och arbetsredskap
Utrustning och hundhantering/hundförare
Säkerhet i tjänst
Kris, avlivning och sorghantering
Först hjälpen för hund
Entreprenörskap och företagande
Upprätta professionella relationer/remittering