header

I samarbete med

tidskrav & examination

Obligatoriska träffar
Varje helgblock är späckat med teori och praktik. Mycket kunskap föds ur våra gemensamma erfarenheter och diskuteras fram efter arbete med klienter och hundar. Den lärarledda möjligheten att utveckla din träningstekniska förmåga kan du inte ta till dig på annat vis än genom att delta på kursblocken. I vissa lägen kan vi förstå att man behöver vara någon annanstans. Men för att du ska klara av din examination och bli godkänd behöver din närvaro vara hög.

Hemarbete
Du kommer behöva lägga cirka 2-5 timmar i veckan på hemarbete under utbildningens gång. Det kan innebära inläsning av litteratur, efterforskning av ett ämne, samtal och videokonferenser med din mentor/studiegrupp, framställning och rättning av behandlingsplaner, praktik hos hundpsykolog, träning av egen och andras hundar, handledning av hundägare, genomförande av övningar för personlig utveckling.


Examination & kvalitetssäkring
Tentamen sker i stor utsträckning i praktisk form och via bedömning av skriftliga behandlingsplaner. Efter godkänd utbildning erhåller du ett diplom som styrker din kompetens. Du kommer kunna ansöka om H-märkning och medlemskap i branschorganisationen Sveriges Hundföretagare som kvalitetssäkrar hundpsykologer i tjänst.Förkunskapskrav
Kursplan