header

Priser & villkor

Priser

PRIVATTRÄNING/BETEENDEUTREDNING

  • Beteendeutredning: 2500 kr/1,5 tim utredning och träning, du skriver själv ner råden du får under mötets gång, 2 månaders epost support efter vårt möte.
  • Återbesök efter problemutredning: 1300 kr/tim. Du skriver själv ner råden du får under mötets gång. 
  • Privatträning vardagslydnad): 1300kr/tim. Du skriver själv ner råden du får under mötets gång. 
  • Onlinerådgivning: 1200 kr/1 timme videosamtal inkluderar en inspelning av konsultationen.
  • Telefonrådgivning: 980 kr/45 minuter telefonsamtal där du själv antecknar råden du får.

Om tiden överskrids tas timarvode ut per halvtimme
För privatpersoner är priserna inklusive moms.KURSER/FÖRELÄSNINGAR
Avgiften varierar beroende på innehåll och kurslängd, priset anges i kursprogrammet.ANORDNA FÖRELÄSNING
Försläsningar och workshops bokas via telefon 0733249768 eller epost info@carolinealupo.se
Uppdragen bekräftas skriftligt efter att uppdragsgivaren godkänt offert.
Betalning sker i efterskott via faktura.
För företag, organisationer, föreningar är de offerterade priserna exklusive moms

BETALNINGSKRAV
Betalningen sker i förväg vis din onlinebokning eller vid kursanmälan för att din anmälans ska gå igenom.
Vid utebliven betalning läggs en betalningspåminnelseavgift på 50 sek på vid varje skickad påminnelse.
Efter förfallodatumet (30 dagar efter fakturadatumet) läggs en månatlig dröjsmålsränta på 24% av fakturabeloppet till.
Efter två påminnelser skickas ärende till inkasso och en avgift på 180kr läggs på för inkassokravet.
Om utebliven betalning kvarstår skickas ärendet vidare till kronofogden.

Villkor

Bokning av privatträning/problemutredning sker via bokningssidan.
Din tid är bokad först när du fått bokningsbekräftelsen via epost.
Av- eller ombokning ska ske minst 24 timmar innan träningstillfället.
Vid avbokning som sker inom 24 timmar innan träningstillfället eller utebliven närvaro kan full avgift komma att debiteras.

Reskostnader tillkommer vid bokning utanför ordinarie arbetsområde.
Startavgiften är 100 kr per påbörjad halvtimme plus 30 kr per mil. Prisuppgift lämnas på förfrågan.

Lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) deklarerar att du som hundägare alltid har strikt ansvar för din hund.
Detta gäller även på kurs, vid problemutredning eller under privatträning
Din hundförsäkring träder in vid skada/olycka orsakad av din hund

 

Ångerätt

Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd, som privatkonsument har du ångerrätt inom 14 dagar från ditt köp. Det gäller från den dagen du beställde/bokade tjänsten vi tillhandahåller. Ångerrätten anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst. För att nyttja din ångerrätt skickar du ett brev till: Alupo Hundkunskap AB, Smedjenässja 2, 36433 Åseda.
Brevet ska innehålla:
- Dagens datum då du skrev brevet
- Ange vilken produkt/tjänst du ångrar ha köpt
- Köpedatum
- Kostnad
- Ditt namn
- Din adress, postnummer och ort samt epost och telefonnummer
- Underskrift och namnförtydligande

Detta brev ska skickas innan ångerfristen på 14 dagar gått ut.
Önskar du reklamera kurs, privatträning, problemutredning förfaller din ångerrätt om tjänsten påbörjat att nyttjas inom dessa 14 dagar. Bevisbördan om att du har nyttjat din ångerrätt ligger på dig.
Du behöver alltså kunna bevisa att du skickar brevet inom tidsfristen som anges.
Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp du betalt för tjänsten. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål senast 14 dagar från godkännande av återbetalningen.

Vi eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)