header

Beteendeutredning

Det finns en uppsjö av problematiska beteenden. Och det finns många orsaker till att hundars beteenden blir svårhanterliga. Jag arbetar för att finna de bakomliggande orsakerna och jobbar därefter med att åtgärda den grundläggande orsaken.

Vi tar emot alla hundar och alla problem. Stora som små.
Vi tar emot alla hundar och alla problem. Stora som små.


Alla kan få problem med sin hund, eller få en hund med problem. Det är vanligt och inget att skämmas för. Att ta hjälp för att sen själv kunna hjälpa hunden är beundransvärt. Vi anser att när man löser sin hunds problem istället för att anpassa sig eller omgivningen efter dem, gör man hunden en tjänst.

Som behörig hundpsykolog och etolog hjälper jag er gärna att hitta tillbaka, så du och din hund kan njuta av
samvaron igen.


 

Träningsmetoderna som nyttjas handlar inte om snabba lösningar, målet är att "dra upp problemet med rötterna". 
Vi jobbar med vetenskapliga och/eller beprövade metoder, etisk hundträning med rätt magkänsla i ryggraden i våra metodval.

Vi hjälper till med

Aggressioner
Rädslor
Posttraumatisk stressyndrom
Separationsångest och ensamhets-problem
Ljud och/eller fyrverkeri fobier
Tvångshandlingar och stereotypier
Vård- och kloklippningsproblem
Oönskat skällande
Rumsrenhetsproblem
Grävande på tomten
Självständig vakt
Oönskad jakt 

      ...med mera

Så går det till


Att lösa sin hunds rädsla, ilska, ångest eller stress kan vara krävande, du kan behöva göra förändringar i livet för att ge processen goda förutsättningar. Du kommer behöva träna, mycket! och ge resan tid och energi. Du behöver vara motiverad och medveten om att det inte handlar om snabba, enkla lösningar utan om en psykologisk proccess.

En utredning består av ett möte där du, jag och hunden ses. Hela hundens familj är välkommen att delta. Vi går en sväng, ser över problematiken som råder och påbörjar detektivarbetet att finna orsak bakom verkan. Utredning innebär att  jag ställer frågor, allmäna och mer ingående, för att kunna kartlägga orsaker därmed skapa ett hållbart rehabiliteringsprogram.
 

En beteendeutredning innefattar en beteendeanalys där problemet kartläggs och orsaksfaktorer ringas in. Du får konkret handledning i träningen samt ett skriftligt träningsprogram. Därutöver ingår telefon/email support.


Återbesök behövs om du vill nå hållbara, långsiktiga resultat. En psykologisk rehabilitering är en process. Du ska lära dig hur du bör agera och vad du behöver göra för att hjälpa din hund. Hunden ska gå igenom en känslomässig förändring. Sådant tar tid och kräver handledning i delsteg.

Hund i tjänst

Välutbildad figuranthund finns till hands och används vid träning av hundmöten. 
På så vis kan vi tillsammans lösa era problem under trygga förhållanden.

I samarbete med

Veterinär
Kostrådgivare
Fysioterapeut
Hundmassör
Hundosteopat

Kostnad

BETEENDEUTREDNING
2200 kr -1,5 timmes träff,
beteendeanalys, åtgärdsplan, handledd träning
(med figuranthund vid behov),
behandlingsplan, support.

ÅTERBESÖK
950 kr - 1 timme
träning, skriftligt åtgärdsplan, support.


ONLINE RÅDGIVNING
850 kr - 45 minuter
Video/telefonsamtal
en inspelning av videosamtalet skickas dig i efterhand.

 

Mer info

Ibland kan man behöva växla några ord innan det känns
tryggt att anlita någon.

Skriv en rad eller slå en signal
så berättar jag mer om mig och mina behandlingsmetoder.  

KONTAKT:
Caroline Alupo
fil. mag. etologi,hunspsykolog

073 3249768
info@carolinealupo.se